Westerdok, Amsterdam

Westerdok & Westerdokseiland

Het Westerdok is zowel een water als een straat, ontstaan in 1834 toen, door de aanleg van de Wester­doks­dam en later het Wester­doks­eiland, dit deel werd afge­scheiden van het open water van het IJ. Het afge­sloten deel van het water, niet meer aan de getijden onder­worpen, kreeg de naam Wester­dok en kon toen alleen nog bereikt worden via de Wester­dok­sluis.

Westerdok, Amsterdam, gezien in de richting van Realeneiland

Westerdok, kijkend naar Realen­eiland, één van de Weste­lijke Eilanden (maart 2022).

Ten zuiden van het Westerdok ligt de spoor­lijn, ten westen liggen het Realen­eiland en het Bickers­eiland. De Wester­doks­dijk ligt aan de buiten­kant langs het IJ. Op het vergrote Wester­doks­eiland werden later grote nieuwe huizen­blokken met apartementen neer­gezet. De binnen­kant kijkt over het water uit op de twee Weste­lijke Eilanden: Bickers­eiland en Realen­eiland. Het Wester­dok dient nu ook als een jacht­haven.

Westerdok, Amsterdam, vanaf het zuiden bij de Westerdokskade naar het noorden kijkend

Westerdok, gezien vanaf de zuid­kant bij de Wester­doks­kade in noorde­lijke richting (maart 2022).

Korte geschiedenis van het Wester­doks­eiland

De Wester­doks­dijk werd in 1834 aangelegd om de verzanding van de water­wegen rond de Weste­lijke Eilanden tegen te gaan. Ten noorden en ten westen van de Weste­lijke Eilanden lagen een park en een begraaf­plaats (Wester­­begraaf­­plaats), allebei nu verdwenen. Rechts boven op de kaart hieronder uit 1867 zie je het Galgen­veld aan de andere kant van het IJ in Amsterdam-Noord, waar de lichamen van misdadigers in de open lucht werden opgehangen. Voordat de Wester­doks­dijk er was kon je dat Galgen­veld zien vanaf de Galgen­straat op Prinsen­eiland en Bickers­eiland, vandaar de naam van de straat.

Westelijke Eilanden en de Westerdoksdijk, Amsterdam, op een kaart uit 1867

De Westelijke Eilanden en de Wester­doks­dijk op een kaart uit 1867. Het Wester­doks­eiland was nog niet aangelegd.

Tijdens de 19e eeuw werd de dijk steeds meer een industrie­gebied: kades, pak­huizen en grote pieren werden gebouwd. Lang­zamer­hand werd er steeds meer land aan beide kanten van de dijk toe­gevoegd. Vanaf 1920 werd het Wester­doks­eiland voor­name­lijk als rangeer­terrein gebruikt, verbonden met het Centraal Station door een spoorbrug. De dijk werd een eiland waar werk­nemers van de haven en het spoor woonden en werkten.

Luchtfoto van het Westerdokseiland, het Westerdok en de Westelijke Eilanden, Amsterdam

Luchtfoto van het Wester­doks­eiland, het Wester­dok en de Westelijke Eilanden, foto van Doriann Kransberg, 2009. Links boven de Prinsen­gracht, rechts­onder het Stenen Hoofd, een pier uit 1905, gebouwd voor de schepen van de Holland-Amerika Lijn (Stads­archief Amsterdam).

In de jaren 1960 en 1970 verhuisde de meeste haven­activiteit naar het Weste­lijk Haven­gebied. Het Wester­doks­eiland was groten­deels verlaten en werd vervolgens bewoond door kunste­naars, stads­nomaden, krakers en woon­boot­eigenaren. Aan het begin van de 21e eeuw werden hier een aantal enorme apartementen­blokken gebouwd — jammer genoeg vond niemand het belang­rijk om de zicht­lijnen vanuit de oude stad naar het  IJ veilig te stellen, waardoor de Prinsen­gracht haar uit­zicht helemaal kwijt­raakte.

Kijkje vanaf het Westerdok door de Winthorststraat naar de A'DAM Toren, Amsterdam

Kijkje vanaf het Wester­dok door de Wint­horst­straat, door een opening in de bebouwing van de IJdok pier zie je A’DAM Tower aan de andere kant van het IJ (maart 2022).

Tijdens de bouw van de kantoren- en apartementen­blokken op de IJdok pier (aan de zuidkant van de dijk) werd een smalle sleuf leeg gelaten om de zichtlijn te behouden vanuit de stad richting het IJ. Van 1911 tot 2009 stond op het IJdok het Kolo­niaal Etablis­sement (nu afgebroken), een groot pakhuis waar ooit de goederen uit Nederlands-Indië (nu Indonesië) werden opge­slagen en gekeurd. Aan de noord­kant van het Wester­doks­eiland loopt de Wester­doks­dijk door naar de Silodam, een voor­malige strekdam die eind 19e eeuw werd aan­gelegd. Er staan twee grote graan­silo’s op (nu omge­bouwd tot apartementen).

Westerdok Fotogalerij (maart 2022)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.