Vijzelgracht 20, Amsterdam

Vijzelgracht 20

De wevers­huisjes op de Vijzel­gracht 20-26 werden tussen 1670 en 1671 gebouwd. Ontworpen door architect Philips Ving­boons (1607–1678), bestaan ze uit een kelder, een eerste ver­dieping, achter een keuken met kelder en een zolder­verdieping. Ze werden in 2002 gerestau­reerd en nog een keer in 2016 na een ongeluk bij de bouw van de metro. De winkel op de hoek op nummer 20 heeft een fraaie winkel­pui uit de 19e eeuw.

Vijzelgracht 20, hoek Derde Weteringdwarsstraat, Amsterdam

Vijzel­gracht 20, hoek Derde Wetering­dwars­straat (mei 2021).

Vijzelgracht

De Vijzel­gracht, ontstaan bij de stads­uit­breiding van 1658, werd in 1933 gedempt. Zowel de Vijzel­straat als de Vijzel­gracht kregen hun naam waarschijnlijk van Cornelis en Jan Vijselaar, die hier in de 17e eeuw woonden. Het gebied rond de Vijzel­gracht werd toen Noortse Bos genoemd, mogelijk vanwege de grote hoeveel­heid Scandinavisch grenen die werd gebruikt voor de hei­palen en als bouw­materiaal voor de huizen.

Vijzelgracht, Amsterdam, gezien vanaf nummer 4 in de richting van de Weteringschans

Vijzel­gracht, gezien vanaf nummer 4 in de richting van de Wetering­schans (mei 2021).

Wevershuisjes

De huizen op de Vijzel­gracht 20-26 werden gebouwd voor wol­kammers, spinners en wevers, aanvan­kelijk meestal gevluchte Franse Huge­noten. In 1670 wilde de stad graag de kwakke­lende textiel­industrie nieuw leven in­blazen en gaf daarom gratis land aan drie lief­dadig­heids­instel­lingen, die er dan huizen op konden bouwen om inkomsten te genereren. Het gebied had destijds meer dan 200 wevers­huizen. Vanwege het licht (grote ramen) stonden de weef­getouwen op de eerste verdie­ping, de spinners werkten in de kelder. De hoek­huizen waren groter en dienden als winkel, tapperij, bakkerij of slager.

Voorkant van Wevershuisjes op de Vijzelgracht, Amsterdam (juni 2021)

Voorkant van een aantal Wevers­huisjes op de Vijzel­gracht (juni 2021).

Een speciale huis­nummering, met letters voor de cijfers, liet zien wie de eigenaar was — WH stond voor Wees­huis, L voor Leprozen­huis, GH for Gast­huis. Veel van deze wevers­huizen — met hun perfect vierkante voor­gevel — zijn sinds de 17e eeuw verdwenen, maar in de buurt staan er nog een aantal. De wevers­huisjes zijn rijks­monumenten.

De ingang van het Wevershuisje op de Vijzelgracht 26, Amsterdam (juni 2021)

De ingang van het Wevers­huisje op de Vijzel­gracht nummer 26. Het nummer WH41 boven de voordeur is de oude nummering, waarbij de letters WH aangaven dat dit huisje eigendom was van het Weeshuis (juni 2021).

Metro-ellende

In september 2018, bij het graven van het metro­station Vijzel­gracht, zorgde een gat in een bouw­muur op 14 meter diepte voor het weg­spoelen van de zand­laag rond de fundering van de wevershuisjes, waardoor ze een flinke 23 centimer verzakten in alle richtingen. De nummers 24 en 26 waren het meest beschadigd. De gemeente kocht vervolgens de panden, stelde ze provisorisch veilig, krikte ze op en vernieuwde de fundering — eerst de vier wevers­huisjes, later gevolgd door de nummers 24 en 26.

DGraven voor de metro op de Vijzelgracht (augustus 2007)

Graven voor de metro op de Vijzel­gracht (augustus 2007).

De Noord-Zuidlijn had de nodige problemen opgeleverd vanwege de zompige grond en kleffe taaie klei. De kosten gingen van de oor­spronke­lijke 1,46 miljard Euro naar ruim 3 miljard en de op­lever­datum ging van 2011 naar 2017. Het metro­station Vijzel­gracht ging uiteinde­lijk pas in juli 2018 open voor publiek — na ruim 15 jaar bouw­ellende — de noorde­lijke ingang ligt bij Maison Descartes (het voormalige Walen Wees­huis). Van 1933 tot 2016 was het Maison Descartes het Institut Français des Pays-Bas, tot het Franse Ministerie van Buiten­landse Zaken besloot het op te heffen. De bouw­put voor de metro was 30 meter diep, het metro­station ligt op een diepte van 26 meter.

Slager Rodrigues

Van 1949 tot 1994 was de Vijzel­gracht 20 de plek van een beroemde slager, Lo (Lodewijk) Cohen Rodrigues (1918-1998). Na een vakantie in de Franse Dordogne in 1958 nam hij de geheimen van de kunst van het paté-maken mee naar huis, waardoor zijn slagerij beroemd werd om zijn Bergerac- en Korenwijn-paté, zelfs inter­nationaal. Hij had veel trouwe klanten onder beroemde Amsterdammers.

Boulangerie Noé (vroeger slager Rodrigues) op de Vijzel­gracht 20, Amsterdam, 's avonds

Boulangerie Noé (vroeger slager Rodrigues) op de Vijzel­gracht 20 ’s avonds (november 2020).

Ramses Shaffy (1933-2009), de Nederlands-Franse zanger en acteur, woonde op de Derde Wetering­dwars­straat 42hs en was dus buurman en klant van slager Rodrigues. Het metro­station Vijzel­gracht heeft een neon portret van Shaffy, opgebouwd uit de verweven levens­lijnen van 28 personen die belangrijk waren in zijn leven, weer­gegeven als metro­lijnen (ont­worpen door Marjan Laaper).

Boulangerie Noé

Sinds oktober 2019 is de hoek­winkel op de Vijzel­gracht 20 het thuis van Boulangerie Noé, Franse bakker en pâtissier, die ook een winkel heeft in Aix-en-Provence, in de streek waar Vincent van Gogh zo dol op was. Hun formule blijkt heel succesvol — ze hebben nu een hoofd­bakkerij in de Schaaf­straat (Amsterdam-Noord) en winkels op de Bloemgracht 2 (Jordaan) en Gustav Mahler­laan 399 (Zuidas). Voor hun heer­lijke Franse brood en zoetig­heden gebruiken ze gecerti­ficeerd organische producten en ze houden zich aan de fair trade richt­lijnen. Ze serveren ook sandwiches en hebben koffie, thee en warme chocola voor bij hun creaties. Een bezoek en proeverij waard!

Boulangerie Noé op de Vijzel­gracht 20, Amsterdam, hoek Derde Wetering­dwars­straat

Boulangerie Noé op de Vijzel­gracht 20, op de hoek van de Derde Wetering­dwars­straat, ‘s avonds (november 2020).

Website Noé: https://www.boulangerienoe.nl/

Ondergronds parkeren

De bouw­herrie en ont­regeling in deze buurt is nog niet helemaal voorbij. Een geautoma­tiseerde onder­grondse parkeer­garage, voor 270 auto’s van buurt­bewoners, staat gepland voor bouw boven­op de lege plek boven het metro­station. De bouw (die naar schatting een jaar gaat duren) is in april 2021 gestart. Het vernieuwen van de burggen in de Vijzel­straat zou eind 2021 afgerond moeten zijn.

Aanleg van de ondergrondse parkeergarage op de Vijzelgracht, Amsterdam

Aanleg van de onder­grondse parkeer­garage op de Vijzel­gracht (mei 2021).

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.