Sloterdijkermeer allotment park, Amsterdam

Tuinpark Sloterdijkermeer

Volks­tuin­complex Tuin­park Sloter­dijker­meer aan de Sloter­dijker­weg 20 stamt uit 1936 en is onderdeel van de zo­geheten tuinen van het Wester­park. De tuin ligt langs de Haar­lemmer­weg, naast het terrein van de Wester­gas­fabriek. Samen met het volks­tuin­complex Nut en Genoegen uit 1920 vormt het een fraaie groene oase voor zowel volks­tuinders als bezoekers, beslist een wandeling waard op een mooie dag. Het complex organiseert gedurende het jaar verschil­lende activi­teiten voor de bewoners en de buurt. Het park is open van maart tot eind september, van een half uur vóór zons­opgang tot een half uur vóór zons­ondergang.

Kaart van volkstuincomplex Sloterdijkermeer, Amsterdam

Kaart van het volks­tuin­complex Sloter­dijker­meer, aan de rand van het dorp Sloter­dijk (mei 2022).

Geschiedenis van het gebied

De Over­braker Binnen­polder is een vroeger polder­gebied, ten zuid­westen van de Spaarn­dammer­dijk tot aan de Sloter­weg. In de 17e eeuw heette dit de Slooter­polder. Na de aanleg van de Haar­lemmer­vaart in 1632 werd het gebied ten zuiden van de trek­vaart de Sloter Binnen­polder genoemd, ten noorden ervan de Over­braker Binnen­polder. Een molen hield dit stuk van de polder droog vanaf 1646. Die molen werd in 1884 afge­broken en vervangen door een stoom­gemaal — het staat er nog steeds aan de Haar­lemmer­weg 20, maar is nu elektrisch. De Wester­gas­fabriek langs de Haar­lemmer­weg werd in 1883 gebouwd. De Over­braker Binnen­polder heeft nu de volks­tuinen Nut en Genoegen en Sloter­dijker­meer, en het oude dorp Sloter­dijk.

Ingang van de volkstuinen van het Sloterdijkermeer, Amsterdam

Ingang van de volks­tuinen van het Sloter­dijker­meer, bij Sloter­dijk (mei 2022).

Korte geschiedenis van de volks­tuinen

In 1917 ontstonden een aantal terreinen voor het verbouwen van voedsel tijdens de Eerste Wereld­oorlog. Na 1918 groeide het besef bij de stad dat er behoefte was aan groen­voor­zieningen voor de stads­bewoners, wat ervoor zorgde dat de volks­tuinen konden blijven bestaan op veel van die nood­terreinen. In 1927 besloot de stad om twee grote volks­tuin­complexen aan te leggen, Nut en Genoegen (bij de Spaarn­dammer­dijk en begraaf­plaats Sint Barbara) en Ons Buiten (bij de Nieuwe Meer). In 1950 kreeg Tuin­park Sloter­dijker­meer (tussen het oude dorp Sloter­dijk en de Wester­gas­fabriek) een nieuw terrein, naast Nut en Genoegen. In de jaren 1970 werden beide volks­tuin­complexen verkleind (ondanks protesten), vanwege de aanleg van het bedrijven­terrein Sloterdijk I en een nieuwe spoor­weg tussen Amsterdam en Haarlem.

Je kunt hier nog het middel­eeuwse sloten­patroon zien: die sloten werden vanaf de 10e eeuw hier gegraven om het over­tollige veen­water kwijt te raken. De polders rond dit gebied werden in de 17e eeuw droog­gelegd.

Luchtfoto van het volkstuincomplex Sloterdijkermeer, Amsterdam, in 1976

Luchtfoto van het volks­tuin­complex in 1976, het bedrijven­terrein ten noorden ervan nog half leeg (Stads­archief Amterdam).

Fotogalerij Tuin­park Sloter­dijker­meer (mei 2022)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.