Spui, Amsterdam

Spui

Het huidige Spui was ooit water tot het rond 1882 werd gedempt. Er staan veel interessante gebouwen en je vindt er de ingang naar het Begijn­hof, een besloten hofje uit de vroege 14e eeuw. Tot 1425 was dit de zuide­lijke grens van Amsterdam, eronder lag de polder met de boerde­rijen. Het niveau van het water in Amsterdam en in de zuide­lijke polder verschilde, dus waren er sluizen om het water­niveau te regelen. Spui betekent dan ook letter­lijk sluis of afvoer (denk aan spuwen).

Het Spui, verlaten in COVID-tijden, gezien naar het Singel (januari 2021)

Het Spui, verlaten in COVID-tijden, gezien naar het Singel (januari 2021). Links de Oude Evangelisch Lutherse kerk uit 1630, rechts boek­handel Atheneum (Spui 14-16). Recht vooruit Café Luxembourg en Café Hoppe uit 1670.

Boerenverdriet en Osjessluis

Amsterdam hield het water­niveau min of meer gelijk aan het water van het IJ, dat nog een open verbinding naar de Noord­zee had, maar het water­niveau in de polder was anders. Waar het water van de Singel naar het Spui ging stond een sluis die Boeren­verdriet heette, zo genoemd omdat de boeren — naar de stad gekomen met hun producten — lang moesten wachten voordat hun boten eindelijk één voor één door de nauwe sluis konden.

Waar het Spui overging in het Rokin stond een tweede sluis, de Osjes­sluis, vlakbij de Kalver­straat. Dit was een keer­sluis (een sluis die naar één kant gesloten kon worden, om het water­niveau te regelen), met een hoge stenen brug erboven. Bovenop de brug stond een accijns­huis voor de ossen­markt.

Spui toen het water was in 1625, rood omlijnd (detail van een kaart van Balthasar Florisz van Berckenrode)

Spui toen het water was in 1625, rood omlijnd (detail van een kaart van Balthasar Florisz van Bercken­rode). Het water had twee sluizen: aan de kant van het Singel de sluis Boeren­verdriet, aan de kant van het Rokin de Osjes­sluis.

De Osjesbrug boven de Osjes­sluis kreeg zijn naam van de ossen­markt die daar werd gehouden, van de Kalver­straat tot aan het Munt­plein. In 1958, toen de riolering rond het Spui werd vernieuwd, kwamen er restanten van de muren van die brug aan het licht. Ze werden vernield voor de aanleg van de riolering, maar liggen daar nog steeds onder het wegdek van het Spui.

Spui in de winter (circa 1655-1675), schilderij van Jan van Kessel

Spui in de winter (circa 1655-1675), gezien naar de Nieuwe­zijds Voorburg­wal (allebei zouden later worden gedempt.
Schilderij van Jan van Kessel.

Naar het strand met de tram

Van 1904 tot 1957 was er een elektrische tram­lijn tussen het Spui en Haarlem en Zandvoort, bijge­naamd De Kikker vanwege zijn groene kleur. Het eind­punt van die lijn was tot 1914 op het Spui. Van 1914 tot 1957 was het eind­punt bij de Spui­straat.

Spui met elektrische tram De Kikker tussen Amsterdam en Haarlem, 1905

Spui met de elektrische tram De Kikker tussen Amsterdam en Haarlem, 1905.

Het plein nu

Het Spui werd in 1996 her­ingericht om bijna auto­vrij te zijn. Het zuide­lijke deel van het plein heeft beroemde kroegen als grand-café Luxembourg en café Hoppe (uit 1670). Voor de Atheneum boek­handel staat het stand­beeld Het Lieverdje uit 1960, waar vanaf 1964 de Provo’s hun zogenaamde happenings hielden. Vóór de COVID lockdowns was er op het Spui een wekelijkse boeken­markt op vrijdag en (van maart tot december) een kunst­markt op zondag .

Het rode bakstenen huis met de doorgang naar het Begijnhof aan het Spui (januari 2021)

Het rode bak­stenen huis met de doorgang naar het Begijn­hof aan het Spui (januari 2021).

Gebouwen

  • Op de hoek van het Spui en het Singel de Evangelisch Lutherse kerk uit 1632
  • Op Spui 21, tussen Handboog­straat en Voetboog­straat, het Maagden­huis uit 1783-1787, nu het administra­tieve centrum van de Universi­teit van Amsterdam (UvA)
  • Recht ertegen­over, het gebouw met de toegang tot het Begijn­hof
  • Gebouw Helios uit 1900, op Spui 15-19
  • Muziekwinkel Hampe uit 1842 op nummer 11, nu Hampe-Prinz
  • Winkel­gebouw Mercurius, hoek Kalver­straat 152 en Spui 7, van rond 1885
  • Aan de oost­kant van het Spui, hoek Rokin, de kunstenaars-sociëteit en galerie Arti et Amicitiae
  • Centraal op het Spui het vierkante winkel­pand op nummer 10, uit 1891-1892
Winkelgebouw Mercurius, hoek Kalverstraat 152 en Spui 7

Winkel­gebouw Mercurius, hoek Kalver­straat 152 en Spui 7, ontworpen rond 1885 door architecten H.P. Berlage en Th. Sanders.

De nadelen van onderhoud

Spui naar de Spuistraat gezien, tramspoor onderhoud (februari 2021)

Spui naar de Spui­straat gezien, rechts boek­handel Atheneum, tramspoor onderhoud (februari 2021).


Spui gezien naar het Singel, tramspoor onderhoud (februari 2021)

Spui gezien naar kerk de Krijt­berg op het Singel, tramspoor onderhoud (februari 2021).

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.