Accijnshuis, Amsterdam

Finance & Trade Tour

Amsterdam werd tijdens de Neder­landse Gouden Eeuw (de 17e eeuw) één van de belang­rijkste havens ter wereld, mede als gevolg van haar innovatieve handels­geest. In die tijd was de stad ook het toon­aan­gevende centrum voor financiën en diamanten en had als eerste stad ter wereld een effecten­beurs en pré-moderne bank­facili­teiten.

Niets laat de rijk­dom van Amsterdam in die tijd beter zien dan het Konink­lijk Paleis op de Dam – ooit het stad­huis. Aan de Heren­gracht (de Gouden Bocht) werden destijds de meest prestigieuze en grootste huizen gebouwd voor de rijke koop­lieden en bankiers.

Het Allard Pierson Museum was de eerste Nationale Bank en in de Munt­toren werden munten geslagen, vandaar de naam.

De Schutters­galerij en het voor­malige wees­huis zijn ook zeker een bezoek waard.