Korenmetershuis, Amsterdam

Korenmetershuis

Het Koren­meters­huis op de Nieuwe­zijds Kolk, gebouwd in 1620 in Hollandse Renaissance stijl, is één van de vijf over­gebleven gilde­huizen in Amsterdam en één van de weinige vrij­staande gebouwen in de binnen­stad. Voordat het Koren­meters­huis er stond kwamen de koren­meters bij elkaar in een houten gebouwtje op de (nu verdwenen) Oude Brug over het Damrak. Het gebouw is een rijks­monument.

Korenmetershuis op de Nieuwezijds Kolk, Amsterdam, gezien naar de Kolksteeg en Nieuwendijk

Koren­meters­huis op de Nieuwe­zijds Kolk, gezien naar de Kolk­steeg en de Nieuwen­dijk (augustus 2021).

Sinds 1967 zit in dit gebouw de Erf­goed­vereni­ging Heem­schut. Met de jaren is er veel veranderd aan het gebouw, gevels werden open­gebroken, ramen dicht­gemetseld, dak­kapellen toe­gevoegd. In 1898 werd bij een restau­ratie weer zo veel mogelijk de oor­spronke­lijke staat hersteld en werden de luiken weer terug­geplaatst. De glas-in-lood ramen op de eerste verdieping hebben afbeel­dingen van koren­meters­hulp­middelen en gestileerd graan.

Korenmetershuis op de Nieuwezijds Kolk 28 in 1780, aquarel van Herman Schouten

Korenmeters­huis op de Nieuwe­zijds Kolk 28 in 1780, aquarel van Herman Schouten (1747-1822).

De gilden werden in 1798 opgeheven, maar het Koren­meters­huis behield zijn oor­spronke­lijke functie, de ambtenaren heetten alleen geen koren­meters­gilde meer. Het gebouw is niet open voor publiek, behalve misschien eens per jaar tijdens Open Monu­menten Dag.

Voorkant van het Korenmetershuis op de Nieuwezijds Kolk, Amsterdam

Voorkant van het Koren­meters­huis aan de Nieuwe­zijds Kolk, gezien naar de Kolk­steeg en de Nieuwen­dijk (augustus 2021).

Korenmetersgilde

Graan was in die tijd één van de aller­belang­rijkste handels­goederen voor Amsterdam en werd dan ook de moeder­negotie genoemd. Koren­dragers, koren­zetters en koren­meters werden allemaal door de stad aan­gesteld als beëdigd ambtenaar, om ervoor te zorgen dat de graan­handel eerlijk en ordelijk verliep. Ze controleerden of het volume juist was, hielden de verkoop­gegevens bij, hielden toe­zicht op de leveringen en berekenden hoeveel belasting er moest worden betaald.

Beeldje van een korenmeter met een schepel en een beeldje van een korendrager met een zak graan

Links een koren­meter met een schepel. Rechts een koren­drager met een zak graan.

De koren­zetters hielden de schepel goed waterpas vast, de koren­dragers vulden de schepel met graan en de koren­meters streken de schepel af met een ronde houten stok (de strekel) en bepaalden het volume. Al deze gilden werkten gebroeder­lijk samen en vanaf 1654 werden ze samen­gevoegd onder één noemer. De gereed­schappen die ze gebruikten kun je zien op het reliëf boven de deur van het Koren­meters­huis.

Reliëf boven de voordeur van het Korenmetershuis, Amsterdam

Reliëf boven de deur van het Koren­meters­huis, met de gereed­schappen van de koren­meters (augustus 2021).

De uit­drukking “aan de strijk­stok blijven hangen” komt van deze graan­handel (het illegaal of oneer­lijk af­romen van een deel van de winst).

Voordeur van het Korenmetershuis op de Nieuwezijds Kolk, Amsterdam

Voordeur van het Koren­meters­huis op de Nieuwe­zijds Kolk (augustus 2021).

Op de Brouwers­gracht 163, hoek Palm­gracht, is een gevel­steen te zien uit 1729 met een koren­meter die een strekel gebruikt om het niveau van het graan af te strijken tot de rand van de schepel.

Oude inhoudsmaten

Voordat de een­heden centraal werden vast­gesteld had zowat iedere stad zijn eigen meet­systeem. In Amsterdam was een mud of mudde (van het Latijnse modius, een oude Romeinse inhouds­maat voor droge stoffen) 111,5 liter en gelijk aan 4 schepels. Een schepel was 27,9 liter. 27 mud was een last (lading), gelijk aan 3.010 liter.

De schepel van een korenmeter en een Amsterdamse korenmetersmaat uit 1652

Links een schepel van de koren­meters. Rechts een graan­inhouds­maat uit 1652, 1/64e van een schepel.

Aangezien voor iets anders

De Water­geuzen waren een groep ontheemde Calvinisten die gevlucht waren voor de onder­drukking door de Spaanse hertog van Alva en die zich verenigd hadden met dieven en avonturiers — ze leefden van piraterij nadat al hun bezit­tingen verbeurd waren verklaard. Ze waren in 1568 door Willem van Oranje benaderd met het verzoek om zijn doelen te steunen. De Water­geuzen ver­stoorden regel­matig de bestaande handels­routes.

Voorkant van het Korenmetershuis, Amsterdam, gezien richting Nieuwezijds Voorburgwal

Voorkant van het Koren­meters­huis op de Nieuwe­zijds Kolk, gezien in de richting van de Nieuwe­zijds Voor­burg­wal (augustus 2021).

Op 23 november 1577 probeerden de Water­geuzen om Amsterdam via de Haar­lemmer­poort (de 2e Haar­lemmer­poort bij de huidige Martelaars­gracht) bij verrassing in te nemen met een klein leger van ongeveer 500, aan­gevoerd door Herman Helling. Hij dacht ten onrechte dat het Koren­meters­huis het stad­huis van Amsterdam was, waardoor de stads­wacht de tijd had zich te her­groeperen op de Dam en hen de stad uit te drijven. Amsterdam bleef dus onder het Spaanse bewind, maar dat was maar van korte duur. Na een belege­ring gaf de stad zich over in februari 1578 en tekende een contract om zich aan te sluiten bij de Staatsen. Dit was een groep, geleid door de Staten-Generaal van de Neder­landen, die zich verzette tegen de Spaanse over­heersing.

Bovenkant van het Korenmetershuis, Amsterdam

Bovenkant van het Koren­meters­huis (augustus 2021).

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.