Huygenika mural, Amsterdam Oud-WEst

Huygenika

Op een blinde muur van het voormalige Wilhelmina Gast­huis aan de Tweede Constantijn Huygens­straat kun je de muur­schildering Huygenika zien, gemaakt door Uri Martinez en Irene Lopez Leon. Uri (1983) is een schilder uit Barcelona, bekend onder de naam Uriginal, die vaak details uit historische kunstwerken vermengt met moderne elementen.

Huygenika muurschildering, Amsterdam Oud-West, foto 1

Stadsdeel Amsterdam-West schreef een wedstrijd uit voor hun kunst­route tussen Amsterdam-Centrum en Amsterdam Nieuw-West. Uriginal werd naar Amsterdam gehaald door directeur Anna Stolyarova van de stichting Street Art Museum Amsterdam. Het kunstwerk werd gemaakt in januari 2018.

Huygenika muurschildering, Amsterdam Oud-West, foto 2

Uri en Irene gebruikten delen van Picasso’s schilderij Guernica (uit 1937) en vermengden dat met portretten van historische Nederlandse personen. Van links naar rechts zie je Frederik Hendrik van Oranje, Constantijn Huygens, Susanna van Baerle (de vrouw van Constantijn Hugens) en Christiaan Huygens (hun tweede zoon). Verder ook de planeet Saturnus en een zwaan (een vogel die vaak in het nabij gelegen Jacob van Lennep­kanaal is te vinden).

Frederik Hendrik van Oranje

Frederik Hendrik (1584-1647), prins van Oranje en graaf van Nassau, was stadhouder, kapitein-generaal en admiraal-generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vanwege zijn succesvolle belegeringen kreeg hij de bijnaam “de Stedendwinger”. De Republiek was tijdens zijn gehele leven verwikkeld in de Tachtig­jarige Oorlog met het Spaanse Leger van Vlaanderen. Als staatsman had hij te maken met het binnenlands conflict tussen de Remonstranten en de Contra-Remonstranten. Een jaar na zijn dood kwam met de Vrede van Münster een eind aan de oorlog met Spanje. Hij liet grootse paleizen bouwen, had een uitgebreide kunstverzameling en hield uitbundige feesten.

Huygenika muurschildering, Amsterdam, detail Frederik Hendrik van Oranje

Frederik Hendrik van Oranje (1584-1647), links

Constantijn Huygens

Constantijn Huygens (1596-1687) was een Nederlandse dichter, diplomaat, geleerde, componist en architect. Huygens was ook secretaris van twee prinsen van Oranje waaronder Frederik Hendrik. Constantijn Huygens was de vader van de staatsman en natuur­kundige Constantijn Huygens jr. en de geniale natuur- en wiskundige Christiaan Huygens. Huygens bespeelde verschillende instrumenten, waarvoor hij een groot aantal werken schreef. Muziek vond hij belangrijker dan zijn letterkundige werken, die hij volgens eigen zeggen “in zijn weinige vrije tijd” schreef.

Huygenika muurschildering, Amsterdam, detail Constantijn Huygens

Constantijn Huygens (1596-1687), links

Suzanna van Baerle

Suzanna van Baerle of Susanna Huygens (1599–1637) was de dochter van de rijke koopman Jan van Baerle. Ze is bekend van het boek­lange gedicht Dagh-werck, geschreven in innige samen­werking met haar man, Constantijn Huygens, die hun huwelijk beschreef als “twee geesten verenigd in één geest”. Zelfs de in Frankrijk geboren filosoof, wis­kundige en weten­schapper René Descartes (1596–1650) stelde haar intellect en oordeel hogelijk op prijs. Suzanna stierf in 1637 kort na de geboorte van haar jongste kind. Constantijn Huygens leefde nog bijna 50 jaar daarna, maar hertrouwde nooit.

Huygenika muurschildering, Amsterdam, detail Susanna van Baerle

Susanna van Baerle (1599–1637), rechts

Christiaan Huygens

Christiaan Huygens (1629-1695) was een vooraan­staande Nederlandse wis-, natuur- en sterren­kundige, uitvinder en schrijver. Hij was de tweede zoon van Constantijn Huygens en Suzanna van Baerle en één van de leidende figuren van de zeventiende-eeuwse wetenschap. In de sterren­kunde droeg Huygens bij door de telescoop verder te ontwik­kelen en het tot dan toe onbegrepen uiter­lijk van Saturnus te verklaren als een planeet met ringen. Als uitvinder heeft Huygens onder meer het slinger­uurwerk, het principe van de stoom­machine en een buskruit­motor op zijn naam staan. Vanwege zijn speculaties over buiten­aards leven wordt Huygens wel gezien als vroege science­fiction auteur.

Huygenika muurschildering, Amsterdam, detail Christiaan Huygens

Christiaan Huygens (1629-1695), rechtsonder

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.