Hermitage Amsterdam, exhibition The Glitter of the Russian Court

Hermitage, de schittering van het Russische Hof

De Hermitage, gelegen aan de Amstel op nummer 51, is een dependance van de Hermitage in Sint Peters­burg, Rusland. Het gebouw zelf is de voormalige Amstel­hof, daterend uit 1682 en gebouwd in klassieke stijl met een grote binnen­plaats. Het was tot 2007 in gebruik als een rust­huis voor bejaarde vrouwen. Na uitgebreide renovaties werd het museum in juni 2009 geopend als een tentoon­stellings­ruimte met de nadruk op Russische geschiedenis en cultuur.

Hermitage Amsterdam, vanf de Amstel gezien

Ik bezocht de Hermitage voor de tentoon­stelling “Juwelen, de schittering van het Russische Hof” in mei 2020 (de tentoon­stelling duurt tot 16 oktober 2020). De Hermitage heeft een prachtige juwelen­collectie en rijk versierde jurken van het Russische Hof in Sint Peters­burg. Je kunt hier juwelen van de grote namen zoals Cartier, Tiffany en Fabergé bewonderen in een prachtige zetting.

Tsaar Peter de Grote (1672–1725) had een speciale band met Amsterdam, waar hij een aantal jaren heeft gewoond. Hij richtte het eerste publiek toeganke­lijke museum in Rusland op — sommige tentoon­gestelde dingen in de oorspronke­lijke Hermitage waren door hem in Nederland aangekocht.

Website Hermitage: https://hermitage.nl/nl/

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.