Museum Het Schip, Amsterdam

Een bezoek aan Museum Het Schip

Museum Het Schip, gewijd aan de architectuurstroming van de Amster­damse School, vind je in de Spaarn­dammer­buurt, op de Oost­zaan­straat 45, ten noorden van het Westerpark. Het museum heet Het Schip naar het sociale woningbouw complex waar het deel van uitmaakt, ontworpen door Michel de Klerk, één van de hoofdvertegenwoordigers van deze archi­tectuurstijl. Een perfect bewaard en gerestaureerd postkantoor in dezelfde stijl (uit de jaren 1920) is onderdeel van het museum. In juli 2021 bezocht ik Museum Het Schip.

Postkantoor uit 1920 in huizenblok Het Schip, Amsterdam

Het post­kantoor uit 1920 op de “boeg” van huizen­blok Het Schip, onder­deel van het museum (juli 2021).

Toen het post­kantoor in het blok in 1999 dicht­ging werd het museum aan­vanke­lijk daar onder­gebracht. In 2016 kreeg het museum een permanente tentoon­stellings­ruimte in het vroegere school­gebouw dat in het blok verwerkt is. De binnen­plaats van de vroegere school laat nu een collectie van straat­meubilair in de stijl van de Amster­damse School zien. Dagelijkse 45 minuten durende rond­lei­dingen in het museum zijn bij de toegangs­prijs inbe­grepen. Behalve de perma­nente Amster­damse School-tentoon­stelling organiseert het museum op zater­dagen ook langere rond­leidingen door de buurt.

Raam van het postkantoor aan de kant van de Oostzaanstraat, Amsterdam

Raam van het post­kantoor aan de kant van de Oost­zaan­straat (juli 2021).

Op zondagen organiseert het museum tours in het Scheep­vaart­huis aan de Prins Hendrik­kade — nog een goed voorbeeld van fraaie Amsterdamse School archi­tectuur — sinds 2007 is dit Grand Hotel Amrâth Amsterdam. Het museum heeft sinds 2012 ook een depen­dance in Amsterdam-Zuid, in huizenblok De Dageraad op de Burge­meester Tellegen­straat 128.

Huizenblok De Dageraad op de Burgemeester Tellegenstraat, Amsterdam

De Dageraad op de Burge­meester Tellegen­straat in Amsterdam Zuid (januari 2020).

Fotogalerij Museum Het Schip (juli 2021)

(foto’s van MforAmsterdam, foto’s interieur postkantoor van Alf van Beem)

Website Museum Het Schip: https://www.hetschip.nl
Website Museum De Dageraad: https://www.hetschip.nl/over-het-museum/locaties/de-dageraad

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.