De Hallen

Het complex van De Hallen in de Kinker­buurt is een cultureel centrum in een voor­malige tram­remise uit de vroege jaren 1900. Deze plek, met veel creatieve bedrijven, café’s en restau­rantjes, een hotel, een open­bare biblio­theek, bioscopen en een levendige food­hal, is zeker een bezoek waard. Het geheel van gebouwen is een rijks­monument.

Ingang van cultureel centrum De Hallen aan de Tollensstraat, Amsterdam

Een ingang van cultureel centrum De Hallen aan de Tollens­straat, voor­malig tram­depot uit 1905 (september 2021).

De Hallen vind je tussen de Kinker­straat, de Bilder­dijk­kade, het Bellamy­plein en de Ten Kate­straat. Deze voor­malige tram­remise, gebouwd tussen 1902 en 1905, werd tot 1996 gebruikt voor onder­houd en stalling van Amster­damse trams. Tot 2005 zat hier het Open­baar Vervoer Museum.

Model van het voormalige Amsterdamse tramdepot Tollensstraat, Amsterdam

Model van het voor­malige Amsterdamse tram­depot Tollens­straat, binnen cultureel centrum De Hallen aan de Hannie Dank­baar­passage (September 2021).

Na bijna vijftien jaar leeg te hebben gestaan werd het complex tussen 2013 en 2015 grondig gereno­veerd en getrans­formeerd tot een bruisend cultureel centrum. Het Hallen­hotel opende in 2014. De Film­hallen — met 9 zalen — opende in 2014. Eén van de zalen heeft het fraaie art deco interieur uit 1924 van het voor­malige Cinema Parisien aan de Nieuwen­dijk, dat daar tot 1987 zat.

Tekening van de buurt rond de Tollensstraat, Amsterdam, in 1907 van Herman Misset

Tekening uit 1907 van de buurt rond de voor­malige tram­remise, van Herman Misset.

De Hallen Fotogalerij (september 2021)

Website De Hallen: https://dehallen-amsterdam.nl/

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.