Haarlemmerpoort, Amterdam, King Willem II

De Haarlemmerpoort

De huidige Haarlemmer­poort aan het Haarlemmer­plein is eigenlijk de vijfde Amsterdamse stads­poort in de richting van Haarlem. De eerdere poorten waren onderdeel van de voorafgaande verdedigingswerken van de hoofdstad. Bij iedere nieuwe stads­uitbreiding werd de stads­poort verder naar het westen op­geschoven. Dit is de laatste stadpoort die in Amsterdam is gebouwd, ter ere van de kroning van koning Willem II op 7 october 1840 in de Nieuwe Kerk. Hoewel deze vijfde poort officieel de Willems­poort heet, noemen alle Amsterdammers hem gewoon de Haarlemmer­poort.

5 opeenvolgende Haarlemmerpoorten, Amsterdam op de kaart

De 5 opeenvolgende Haarlemmer­poorten op de kaart.
Bij de punt in de Marnix­kade (Eerste Marnix­plantsoen) stond ooit een bastion (bolwerk) in de 17e eeuwse stadsmuur.

De 1e Haarlemmer­poort (1380-1506)

Rond 1340 was het meest noordelijke punt van de stad in de bocht van de Nieuwen­dijk, die de Windmolen­zijde heette. Waar de Voorburg­wal en de Achterburg­wal (nu Spuistraat) samenkwamen werd een sluiskolk gebouwd, die uitliep in het IJ via de nieuw gegraven Martelaars­gracht. Bovenop de sluis en op de dijk werd een nieuwe stadspoort gebouwd, de 1e Haarlemmer­poort. Deze 1e poort werd ook Karthuizers­poort, Nieuwendijker­poort, Watergangs­poort of Windmolen­poort genoemd. Die poort, gebouwd rond 1380, stond in de bocht van de Nieuwen­dijk op de hoek van de Haring­pakkers­steeg, in de buurt van Slijterij De Vreng op Nieuwen­dijk 75 — de precieze plek is omstreden, omdat er geen afbeeldingen bekend zijn van die poort in die tijd.

De eerste en tweede Haarlemmerpoort in Amsterdam, detail van een kaart uit 1538 van Cornelis Anthonisz

De waarschijn­lijke plek van de 1e Haarlemmer­poort bij de sluis links. Rechts staat de 2e Haarlemmer­poort.
Detail van een kaart uit 1538 van Cornelis Anthonisz.

In 1450, toen de stad bleef groeien, werd een nieuwe gracht gegraven en een nieuwe (2e) Haarlemmer­poort gebouwd. De oude 1e Haarlemmer­poort behield de poort­functie tot in 1481 en werd afgebroken rond 1506. De sluis onder die 1e poort, de Spaarndammer­sluis, was nog steeds nodig voor de water­huishouding van de stad. De sluis werd vernieuwd en is zichtbaar op de kaart van Cornelis Anthonisz uit 1538. Hij werd verwijderd nadat de Nieuwe­zijds Voorburg­wal gedempt was (1883-1884) en de functie was overgenomen door de Oranje­sluizen (bij Zeeburg, aan de oostkant van de stad) in 1872.

De 2e Haarlemmerpoort (1397-1612)

De 2e Haarlemmer­poort was een groot stenen gebouw met zes torens, over het water heen gebouwd in 1397. De poort zat aan de Haring­pakkers­toren (de vroegere Heilige Kruis­toren) vast via de stenen stads­muur die na 1480 was gebouwd. Er was een hoofdpoort aan de stadskant, een voorpoort aan de veldkant en een houten ophaalbrug. Hij stond waar nu de Martelaars­gracht is (water tot 1883), en diende ook als de oude Haarlemmer­sluis, niet te verwarren met de huidige Haarlemmer­sluis aan de Korte Prinsen­gracht.

Tweede Haarlemmerpoort in Amsterdam, detail van een schilderij van Jan Christiaensz Micker

De 2e Haarlemmer­poort. Linksonder zie je de Haringpakkers­toren (de vroegere Heilige Kruis­toren).
Detail van een schilderij van Jan Christiaensz Micker (omstreeks 1540).

In 1481 begon de stad de funderingen aan te leggen voor een nieuwe stadsmuur langs het Singel, de Nieuwe Doelen­straat, de Kloveniers­burgwal en de Gelderse­kade. Die muur had vier hoofdpoorten, de Sint Anthonies­poort, de Haarlemmer­poort, de Heiligewegs­poort en de Reguliers­poort. Vandaag de dag is er helemaal niets over van deze 2e Haarlemmer­poort of van de Heiligewegs­poort.

Poging van de Geuzen om Amsterdam in te nemen in 1577 bij de 2e Haarlemmerpoort

Poging van de Geuzen om Amsterdam in te nemen in 1577 bij de 2e Haarlemmerpoort.

Op 23 november 1577 probeerden een paar honderd Geuzen, onder leiding van kapitein Helling, de stad in te nemen bij deze 2e Haarlemmer­poort, zonder succes. Ze dachten dat ze al bij de Dam waren, maar waren op de Nieuwe­zijds Kolk beland. Ze namen het Korenmeters­huis in, denkend dat dit het stadhuis was. Tegen de tijd dat ze achter hun vergissing kwamen, had de Amsterdamse stads­wacht zich alweer opnieuw op de Dam verzameld en dreef ze de stad uit. Geuzen was de naam van een groep Calvinistische edelen, die vanaf 1566 de Spaanse overheersing van de Nederlanden bevochten. Amsterdam was geen lid van die groep geworden uit angst voor het verstoren van de winst­gevende handels­relaties.

De 3e Haarlemmer­poort (1593-1612)

Bij de uitbreiding van de stad in 1593 werd een aarden wal gelegd rond wat nu de Heren­gracht is, met houten stadspoorten. Deze 3e Haarlemmer­poort lag verder naar het westen, ongeveer bij de huidige Heren­markt. De poort had twee ophaal­bruggen en een voorpoort. Hij werd in 1612 afgebroken, dus hij heeft maar kort bestaan.

Detail van een kaart van Pieter Bast, met de 3e Haarlemmerpoort in Amsterdam, 1597

Detail van een kaart van Pieter Bast, met de 3e Haarlemmer­poort, 1597.

De 4e Haarlemmer­poort (1615-1837)

Met de Derde Uitleg (van 1613-1615) kwamen de Haarlemmer­dijk en de 3e Haarlemmer­poort binnen de stadsmuren te liggen. De toegang tot de stad werd verplaatst naar het eind van de Haarlemmer­dijk bij de Singel­gracht. De bouw van de 4e Haarlemmer­poort begon in 1615 en was klaar in 1618. De poort was ontworpen door architect Hendrik de Keyser, had witte zandsteen aan de stadskant en een knik binnen de poort zelf (voor defensie-doeleinden). Maar tegen 1837 was hij zo bouwvallig geworden dat de stad besloot de poort af te breken.

Vierde Haarlemmerpoort, Amsterdam, olieverschilderij uit 1618

4e Haarlemmer­poort van architect Hendrik de Keyser op een schilderij uit 1618.

De weg van Amsterdam naar Haarlem volgde in die tijd de bochtige oude IJ-dijk. Na 1632 kwam er een recht stuk weg vanaf deze Haarlemmer­poort naar de Haarlemmer Trek­vaart. Het Haarlemmer­plein, nu binnen de stadsmuren, werd een plein waar karren en rijtuigen van buiten de stad werden gestald. Aan de randen van het plein waren de bijbehorende ondernemingen, hoefsmeden, herbergen, handelaren en transporteurs met hun stallen.

De 5e Haarlemmerpoort (1840-nu)

Drie jaar na de afbraak van de 4e Haarlemmer­poort, werd de 5e officieel ingewijd op 27 november 1840, met de officiële naam Willems­poort (voor Koning Willem II). Van 1849-1866 was de poort een accijns­kantoor, de functie van stadspoort was al verdwenen toen de brug werd verplaatst. Van 1877-1897 werd de rechterkant door de brandweer als opslag gebruikt. In 1889 besloot de stad om de poort af te breken, maar kwam daarop terug in 1900.

Van 1900-1961 was er een politie­post gevestigd met twee cellen. Na de Tweede Wereldoorlog werd de poort voornamelijk gebruikt als opslag voor de Stichting Monumenten­zorg. In 1975 besloot de gemeente om de poort te restaureren, maar dat gebeurde pas in 1984. Bezetting door krakers zette de poort weer op de politieke agenda in 1978. Er zijn nu tien apartementen in de poort. Na weer een uitgebreide renovatie in 2018 lijkt de poort nu eindelijk een plek te hebben verdiend als een blijvend herkenningspunt in de buurt.

Gravure van de 5e Haarlemmerpoort, Amsterdam, in 1845

De 5e Haarlemmer­poort in 1845.

Doorkijk door de vijfde Haarlemmerpoort in Amsterdam, gezien naar de stad en het einde van de Haarlemmerdijk

Doorkijk door de 5e Haarlemmer­poort in 2020, gezien naar de stad toe en naar het einde van de Haarlemmer­dijk.

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.