Amsterdam City Gates in 1544

Amsterdamse Stadspoorten in 1544

De stenen stads­muur, in opdracht van de Oosten­rijkse keizer Maximiliaan I tussen 1482 en 1502 gebouwd, had vier hoofd­poorten en een aantal verdedigings­torens. Maximiliaan was ook hertog van Holland en Zeeland, dus Amsterdam was toen een onderdeel van het Bourgondische rijk. De stenen muur liep rond de hele stad, behalve aan de haven bij het IJ, die werd verdedigd met palissades en het Rode Blok­huis, met een flink aantal kanonnen.

Kaart uit 1544 van Cornelis Anthonisz met kerken en kloosters in Amsterdam

Kaart uit 1544 van Cornelis Anthonisz waarop de kerken en kloosters in Amsterdam te zien zijn binnen de ommuurde stad. Hij geeft ook een goed over­zicht van de poorten en torens (de namen heb ik voor de duide­lijk­heid toe­gevoegd).
De kleine tekening in hoek rechts­onder laat het Galgen­veld zien aan de over­kant van het IJ aan de noord­kant van de stad, waar de lichamen van opge­hangen misdadigers in de open lucht bleven hangen, deels als een “opvoed­kundig” middel.

Om de stads­muur te verdedigen was een vrij schoots­veld nodig, dus waren er flinke beperkingen aan het bouwen vlak buiten de muur — permanente bebouwing was er niet toe­gestaan. Dus hoewel de muur aan de ene kant bescherming bood tegen de aanvallen en roof­tochten van de bisschop van Utrecht en de hertog van Gelre, beperkte hij aan de andere kant ook de uit­breidingen en de economische groei.

De hoofdpoorten

De vier hoofd­poorten in deze 15e en 16e eeuwse muur waren de Haarlemmer­poort, Heilige­wegs­poort, Reguliers­poort en Sint Antonies­poort. Er waren ook nog vier kleinere poorten: de Raam­poort, Jan Rooden­poort, Korsjes­poort en Water­poort.

De Haarlemmer­poort stond aan het begin van de weg naar Haarlem en was al de tweede stads­poort met die naam, hij werd afge­broken in 1601.

De Heiligewegs­poort was een toren met een poort eronder. Hij was gebouwd om de toestroom van pelgrims te verwerken na het Mirakel van Amsterdam (1345) en stond waar nu het Konings­plein is. Eerst was dit een houten poort, die in 1637 opnieuw in steen werd gebouwd. Hij werd in 1664 afge­broken en vandaag is er geen spoor meer van te vinden.

De Heiligewegspoort, Amsterdam, in 1653, schilderij van Jan Abrahamsz Beerstraaten

De Heilige­wegs­poort in 1653, gezien vanaf de Heren­gracht, schilderij van Jan Abrahamsz Beer­straaten.

De Reguliers­poort — vernoemd naar het klooster van de Regulieren buiten de stads­muren — werd tussen 1480 en 1487 gebouwd. De poort had twee torens en een poort tussen de torens in. Na de stads­uitbreiding van 1585 had de poort haar functie verloren. Rond 1615 brandde hij af — er bleef maar één toren overeind staan, die later met een aantal toe­voegingen de Munt­toren zou worden op het huidige Munt­plein.

Gravure van de oude Regulierspoort, Amsterdam

Oude Reguliers­poort, afgebrand rond 1615. De over­gebleven toren is nu de Munt­toren op het Muntplein.

De Sint Antonies­poort uit 1488 heet nu de Waag op de Nieuw­markt. De functie als poort raakte hij in 1614 kwijt en hij werd toen ingezet als waag en als kantoor voor diverse gilden. De gilden werden in 1798 opge­heven en in 1819 werd er in de Waag voor het laatst gewogen.

De Waag, de vroegere Sint Antoniespoort, op de Nieuwmarkt, Amsterdam

De Waag, de vroegere Sint Antonies­poort, op de Nieuw­markt (juni 2020).

Verdwenen poorten

De Sint Olofs­poort uit ongeveer 1370 had zijn functie verloren na de stads­uit­breiding van 1425. Hij werd in 1618 afgebroken. Er is vandaag niets meer over van die poort, maar de smalle steeg waar hij stond (tussen de Zee­dijk en de Warmoes­straat) heet nu de Sint Olofs­poort (tot 1917 heette dit de Oude­zijds Wijde Kapel­steeg). Een beetje verder naar het zuiden, tussen de Zee­dijk en de Nieuwe­brug­steeg ligt de Sint Olofs­steeg.

Sint Olofspoort straatnaambord, Amsterdam

Sint Olofspoort straat­naam­bord (augustus 2021).

De Sint Olofs­poort stond oorspronkelijk over een gracht heen. De wachters hadden een poort­huis, op de plek waar nu een café is op de hoek van de Nieuwe­brug­steeg 15. Het poort­huis had twee stort­kokers in zijn muur, waardoor de wachters hun afval in de gracht stortten. Een op­graving in 1970 leverde daar veel vondsten van gebruiksvoorwerpen op en gaf ook inzicht in het dieet van de wachters. In de 15e eeuw werd de gracht gedempt en werd er een kapel (de Sint Olofs­kapel) naast de poort gebouwd.

Sint Olofspoort, gezien naar de Nieuwebrugsteeg en Warmoesstraat, Amsterdam

Sint Olofspoort, gezien naar de Nieuwe­brug­steeg en de Warmoes­straat (augustus 2021).

Sint Olofssteeg gezien naar de Nieuwebrugsteeg, Amsterdam

Sint Olofssteeg gezien naar de Nieuwe­brug­steeg (augustus 2021).

De Raam­poort was een eenvoudige onder­door­gang door de stads­muur, afge­broken in 1844, die stond waar nu de Bulle­bak­sluis is. De Jan Rooden­poort had een toren die in 1829 werd afge­broken na verschil­lende verbouwingen, de omtrek van de fundering is met lichtere keitjes zichtbaar gemaakt op de brug van de Toren­sluis.

Jan Roodenpoort, Amsterdam, in 1544

Jan Rooden­poort in 1544.

De Korsjes­poort stond bij de Blauw­burg­wal en was afge­broken tijdens de stads­uit­breiding in de 17e eeuw. De Water­poort was een houten brug over de Gelderse­kade, van de Water­poort­steeg bij de Zee­dijk naar het terrein van de Lastage. Er is nu niets meer over van die poorten.

De torens

Het Rondeel stond waar nu het Hotel de l’Europe is, de Swych Utrecht toren is waar nu het Doelen Hotel staat. De Montel­baans­toren en de Schreiers­toren staan er nog, de Heilige Kruis­toren (later de Haring­pakkers­toren genoemd) is verdwenen, afge­broken in 1829.

Montelbaanstoren aan de Oude Schans, Amsterdam

Montelbaanstoren aan de Oude Schans (januari 2020).

De Montel­baans­toren was bedoeld als verdediging voor de nieuw aangelegde Lastage. Om dit terrein buiten de stads­muren te beschermen werd er een gracht gegraven langs de oost­kant ervan, de huidige Oude Schans. De uit­gegraven grond werd gebruikt voor een tijde­lijke aarden wal met palis­sades. De toren werd opge­richt op de hoek van de Oude Schans en de Oude Waal.